heالعربية‎ Contact Us *6360

למי מעגלים?

255 עמותות – הבחירה שלך!

בעיגול לטובה חברות 255 עמותות שמחולקת ל-10 תחומים חברתיים שונים כדי שכל אחת ואחד יוכלו למצוא מה שהכי קרוב, מרגש או חשוב עבורם.

כל אחת מהעמותות נדרשת לעמוד בתנאי סף מחמירים, להגיש מסמכים ואישורים רשמיים, ולקבל ‘תו מידות לאפקטיביות‘ אשר בוחן התנהלות ארגונית תקינה, תועלת חברתית, עמידה ביעדים חברתיים, שקיפות ועוד.

אישור סופי לתהליך הקבלה נקבע ע”י הוועדה הציבורית שלנו, שמורכבת מאנשי משפט ואתיקה. הוועדה מתכנסת, דנה ומחליטה במגוון נושאים אתיים, ציבוריים, וערכיים ויוצרת רשימת עמותות על בסיס קריטריונים של שקיפות מלאה.

תנאי הסף הראשוניים ומבדקי ההמשך נועדו להבטיח שהתרומות יגיעו לארגונים מקצועיים בעלי השפעה חברתית מקסימלית ופעילות תקינה.

כל מה שנשאר לך- זה רק לבחור בשביל מי לעגל לטובה.

איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר

איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר
איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*
*
  • ישראכרט
  • מקס MAX
  • כאל
  • אמריקן אקספרס
  • דיינרס
  • לאומי קארד

בחרת לעגל לטובת: