EN דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
נט"ל

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

מספר מעגלים
457

רווחה ותעסוקה

עמותת נט”ל - נפגעי טראומה על רקע לאומי, הוקמה ב-1998 על רקע חוסר בשירותים נפשיים נגישים לרבים, אשר “נפלו בין הכיסאות” במאמציהם למצוא תמיכה ועזרה נפשית
ומטרתה לסייע לאזרחי ישראל מכל הקשת החברתית בהתמודדותם עם פגיעות נפשיות, הנובעות מחשיפה לאירועי טרור ומלחמה.
במשך השנים האחרונות, הפכה נט”ל, בה פועלים אנשי מקצוע ומתנדבים, לאחד המשאבים הקהילתיים העיקרים לרבים בחברה הישראלית,
המציע בתחום שירותים נפשיים חיוניים – שירותי חירום וטיפולים לטווח ארוך.

בין האוכלוסיות בהן נט"ל מטפלת: לוחמים משוחררים, אזרחים, ילדים ואוכלוסיות מיוחדות.
הטיפול ניתן באמצעות קו תמיכה ייחודי לאורך זמן, קליניקה טיפולית בפריסה ארצית, קבוצות תמיכה, מועדון חברתי שיקומי ומרכז לתיעוד סיפורים אישיים.
הסיוע אותו מעניקה עמותת נט”ל הוא מסובסד וניתן לרוב ללא תמורה כספית, מתוך תפיסה לפיה כל אדם זכאי לתמיכה וטיפול ללא קשר למצבו הכלכלי.

כל סכום התרומות שלכם לעמותת נט”ל מוקדש במלואו לטיפול ישיר ותמיכה בנפגעי טרור ומלחמה. תרומתך תסייע:

להעניק תמיכה וסיוע נפשי לכל אותן אוכלוסיות שנפגעו באירועי טרור ומלחמה
לחזק ולתמוך באוכלוסיות המתגוררות באזורי עימות
להבטיח שלא יהיה אזרח בישראל שזקוק לתמיכה וסיוע נפשי בעקבות אירוע טרור או מלחמה ולא יוכל לקבלו בגין מצבו הסוציו-אקונומי
לחזק את החוסן החברתי לאומי

קו סיוע בחיוג חינם: 1-800-363-363 ניתן לפנות גם באמצעות הצ'אט באתר נט"ל

 

*התוכן באחריות העמותה

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת נט"ל
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: