En דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
לקט ישראל

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

מספר מעגלים
3516

רווחה ותעסוקה

אנחנו פועלים למען

לקט ישראל עוסק באיסוף עודפי מזון ראויים והעברתם לעשרות אלפי ישראלים, החיים בחוסר ביטחון תזונתי.

 

העמותה שלנו קמה כי

הצורך ההולך וגדל במזון בקרב חלק ניכר באוכלוסייה, ומנגד – עודפים רבים של מזון, הובילו להקמת לקט ישראל, על ידי ג'וזף גיטלר. זהו ארגון גג לכ- 200 עמותות המעבירות את המזון המוצל ל-175,000 נתמכים בכל הארץ: קשישים, אימהות חד הוריות, נוער בסיכון, עולים חדשים ומשפחות עובדות הנמצאות באי ביטחון תזונתי.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

משאבים נוספים יאפשרו לנו לאסוף יותר ארוחות מבושלות ותוצרת חקלאית טרייה ולהעבירה אוכלוסיות ממעמד סוציו אקונומי נמוך. העברת המזון תתרום להקטנת הפערים בחברה וצמצום אי הביטחון התזונתי.
 

 

*התוכן באחריות העמותה

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת לקט ישראל
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: