EN דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
כייאן

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

מספר מעגלים
353

נשים במצוקה

כייאן ארגון פמיניסטי הוא עמותה לא-פוליטית המשרתת נשים פלסטיניות בישראל מאז 1998.

מחלקת העבודה הקהילתית של כייאן עוזרת לנשים ערביות להתארגן מרמת השטח, לנסח חזון של שינוי, לפתח תוכנית פעולה ולהפעיל מערך מתרחב של כישורים ומשאבים כמקבלות החלטות במרחב הציבורי. מחוייבות ארוכת טווח מצידנו מבטיחה לפעילוֹת רכישת כלים לבחינה של סדרי העדיפויות של הקהילה, טיפוח מערכות יחסים אפקטיביות, התגברות על מכשולים, פיתוח תוכניות עבודה אפשריות וביצוע תוכניות מקצועיות המבוססות בקהילה ועונות על הצרכים המקומיים. הפרויקטים המקומיים הנוצרים כך מקנים נראוּת ואמינות לנשים ערביות כסוכנוֹת של שינוי חברתי ומגבירות מודעות לפוטנציאל של נשים להפעיל כוח והשפעה על המציאות האישית והציבורית שלהן. פורום המנהיגות הערביות המשולב של כייאן מהווה מסגרת חיונית שבאמצעותה יכולות המנהיגוֹת הצומחות מן השטח לשלב את קולותיהן בתמיכה בתנועת הנשים הערביות המלבלבת.
המחלקה המשפטית של כייאן מחזקת את המאמצים האלה ותומכת בהם על ידי מתן מידע בפיתוח תוכניות, מתן כלים משפטיים לתמיכה ביוזמות מקומיות, יצירת קשרים עם בעלי עניין מוסדיים וקידום סדר יום פמיניסטי ערבי ברמה הארצית. באמצעות מחקר מעמיק, ייצוג משפטי חינם, פעילות סינגור וחינוך לזכויות של נשים פלסטיניות בישראל הצוות שלנו פועל לשיפור נגישות משפטית ולניצול של פעילות משפטית מוּדעת למגדר ככלי לשינוי חברתי. כייאן פועלת להגברת מודעות בקרב טווח רחב של נשים ערביות בישראל לגבי זכויותיהן לשיוויון במעמד אישי וחברתי, ביטוח לאומי, שכר הוגן ותנאי תעסוקה הוגנים, כולל הגנה מפני הטרדה מינית במקום העבודה ויחס שווה במסגרת דיני המשפחה. יתרה מזאת, באמצעות פנייה לציבור, סינגור ופעילות משפטית אסטרטגית מעמידה כייאן את זכויות הנשים הערביות על סדר היום הארצי וקוראת תיגר על אפליה מגדרית בזירה הציבורית.

 

*התוכן באחריות העמותה

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת כייאן
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: