EN דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
חינוך לפסגות

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

מספר מעגלים
611

חינוך

אנחנו פועלים למען

צמצום פערים חברתיים, ע"י יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

 

העמותה שלנו קמה כי

ישנם למעלה מ-150,000 ילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל, שאינם זוכים להזדמנות המאפשרת את מיצוי יכולותיהם ומימוש הפוטנציאל הטמון בהם. העמותה מסייעת להם למצות את כישוריהם הלימודיים והחברתיים, באופן שיאפשר להם להצטיין בלימודים, להשתלב באקדמיה ולרכוש השכלה כללית ורחבה, להשתלב בחברה ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד.
 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לסייע לעוד עשרות ילדים ובני נוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית לקבל הזדמנות שווה להצלחה באמצעות חינוך למצוינות. נוכל לחשוף אותם לעולמות תוכן חדשים ולאפשר להם להגיע להישגים אישיים, חברתיים ומקצועיים המממשים את יכולותיהם.

 

*התוכן באחריות העמותה

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת חינוך לפסגות
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: