EN דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
גוונים

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

אנשים עם מוגבלות

אנחנו פועלים למען

שילוב והכשרה של מעל 1000 צעירים/ות בגילאי 17-30 עם מוגבלויות שונות ומשפחותיהם בקהילה ברחבי הארץ.

 

העמותה שלנו קמה כי 

היא מבקשת לפתוח הזדמנויות לצעירים וצעירות עם מוגבלויות ולאפשר להם השתתפות מלאה ותורמת בחברה הישראלית, ממש כשאר בני גילם, ב: צבא, שירות לאומי-אזרחי, לימודים באקדמיה, תעסוקה בשוק הפתוח, מגורים עצמאיים בקהילה, יזמויות חברתיות. אנו מאמינים שצעירים אלו יהיו שותפים לתרומה והובלה בחברה הישראלית.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לסייע לעוד כ-50 צעירים עם מוגבלות, להגשים את כישרונותיהם ולפתח יוזמות חברתיות חדשות באמצעות מלגות ומנטורים.

לפתוח ולצייד דירות חדשות לצעירים עם מוגבלות, לחיים עצמאיים בקהילה ביישובים נוספים.

 

*התוכן באחריות העמותה

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת גוונים
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: