EN דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
בת מלך

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

נשים במצוקה

אנחנו פועלים למען

הפעלת מקלטים לנשים מוכות דתיות וחרדיות וילדיהן והוצאתם ממעגל האלימות. מיגור ומניעת אלימות במשפחה בקהילה.

 

העמותה שלנו קמה כי

לתת מענה כולל למקרי אלימות במשפחה בציבור הדתי והחרדי. כדי לאפשר לכל אישה, לחיות כאדם וכאישה ולא להיות מוכה, מושפלת או מוגבלת, פיזית, נפשית או כלכלית.

להגשמת מטרותיה פועלת בת מלך בתוך הקהילה להעלאת מודעות, חינוך, קו סיוע, וסיוע משפטי. הפעלת מקלטים לנשים מוכות וילדיהן,  וסיוע לנשים שנחלצו מהאלימות, הפעלת דירות מעבר.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להציל נשים מוכות וילדיהן מאלימות וסבל, לאפשר להם סיוע מקיף שיתן סיכוי ותקווה. למנוע מהילדים להיות הדור הבא של מעגל האלימות. בזכותכם, נאפשר לכל אישה לקבל מאיתנו מענה מקצועי מיידי.

 

*התוכן באחריות העמותה.

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת בת מלך
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: