enالعربية‎ דברו איתנו *6360

ועדה ציבורית

הכירו את הוועדה הציבורית של עיגול לטובה. גוף בלתי תלוי שבונה, מעצב, מתחזק ומפתח את רשימת הארגונים והעמותות אליהם ניתן לתרום באמצעות עיגול לטובה.

הוועדה הציבורית דנה במגוון נושאים אתיים, ציבוריים, וערכיים כדי ליצור רשימת עמותות איכותית, על בסיס קריטריונים של שקיפות מלאה. רשימת העמותות המאושרות משקפת ככל האפשר את מגוון הנושאים החברתיים המעסיקים את הציבור ומאפשרת לכל תורם ותורמת למצוא יעד תרומה משמעותי.

מיום הקמתה של עיגול לטובה ועד לשנת 2019, כיהן נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר, ז"ל   כיו"ר הוועדה הציבורית. במהלך כהונתו כראש הוועדה הוא תרם רבות לעיצובה של עיגול לטובה ולהפיכתה לאחת מהעמותות הייחודיות והמשפיעות בשדה החברתי הישראלי.  שמגר היה חלק מרכזי בבנייתה ובהתוויית דרכה של העמותה החל מימיה הראשונים, בהובלתו נקבעו אמות המידה להכללת העמותות החברות בעיגול לטובה וכן עיצוב המדיניות ואופן ההתנהלות של העמותה.

כיום, הוועדה מונה דמויות בעלות שם בעולם המשפט, האתיקה והחברה האזרחית אשר פועלים בהתנדבות מלאה. הוועדה נבחרת על ידי חברי הוועד המנהל של העמותה ומתחייבת לפעול מתוך הגינות, אובייקטיביות ורגישות חברתית, בהפעלת שיקול דעת ענייני ומקצועי.

החלטות הוועדה בכל הנוגע לעמותות שנכללות ברשימת עיגול לטובה מחייבות לכל דבר ועניין. בין היתר הוועדה מתווה את דרך הפעולה של הוועד המנהל בכל הנוגע לנושאים הבאים:

1. גיבוש מדיניות בדבר אופי, מספר ותמהיל הארגונים שיצטרפו לשירות עיגול לטובה
2. מגוון התחומים והעמותות שיעמדו לרשות התורמים
3. אמות מידה ותנאי סף להצטרפות ארגונים לעיגול לטובה
4. הוצאת ארגון/עמותה מרשימת העמותות
5.  נוהל ערעור עמותה בפני הוועדה

חברים בוועדה:
1. משנה לנשיאה בדימוס של בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין- יו"ר
2. עו"ד אורנה לין
3. אילת נבון
4. ח'יר אלבז
5. רונן בראל
6. פרופסור ישי בר
7. פרופסור לאה אחדות
8. פרופסור משה הלברטל

איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר

איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר
איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*
*
  • ישראכרט
  • מקס MAX
  • כאל
  • אמריקן אקספרס
  • דיינרס
  • לאומי קארד

בחרת לעגל לטובת: