EN דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
העמותה לקידום החינוך ת"א-יפו

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

מספר מעגלים
82

ילדים ונוער בסיכון

אנחנו פועלים למען

אוכלוסיות רווחה, ללא כל אפליה, בדגש על ילדים ונוער במצבי סיכון לרבות קשישים וניצולי שואה.

 

העמותה שלנו קמה כי

יש לנו חזון לחברה שוות זכויות ושוות הזדמנויות לחיים עצמאיים בכבוד וללא כל תלות במצב סוציו- אקונומי, מגדר, רקע אפלייתי (אדם הוא אדם באשר הוא אדם).
ובכדי להפוך את החזון שלנו למציאות ממשית פועלת העמותה.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להמשיך לקיים ולפתח תכניות חינוך, רווחה, והעשרה עבור מגוון רחב של אוכלוסייה בכל קשת הגילאים, מינקות ועד שיבה, באופן מקצועי ומועיל הנמדד במדדי הצלחה אופרטיביים תוך מתן דגש על ילדים ונוער במצבי סיכון.
 

 

*התוכן באחריות העמותה

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת העמותה לקידום החינוך ת"א-יפו
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: