EN דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
מחשב לכל ילד

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

מספר מעגלים
156

חינוך

אנחנו פועלים למען

צמצום הפערים בחינוך באמצעות הענקת  ערכות מחשבים לתלמידים שיד משפחתם אינה משגת לרכשן.

 

העמותה שלנו קמה כי

הפערים בחברה הישראלית מתרחבים ומספר הילדים מתחת לקו העוני גדל. מציאות זו מדגישה את הצורך המידי לפעול לכך שהדור הצעיר במשפחות מעוטות היכולת לא יישאר מאחור.
לפער הדיגיטלי יש גם השפעה מרחיקת לכת על ילדים ממשפחות מעוטות הכנסה בכל הקשור לאיכות החינוך, הזדמנויות תעסוקה ובטווח הארוך אפילו ברמת המעורבות החברתית.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להרחיב את המשאבים לטובת השגת המטרה, ואת מעגל המשתתפים בפרויקט, מעגל התורמים והמקבלים.

 

*התוכן באחריות העמותה

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת מחשב לכל ילד
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: