EN דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
יד ביד

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

מספר מעגלים
155

חינוך

אנחנו פועלים למען

קידום ופיתוח חברה משותפת לערבים ויהודים בעזרת הפעלת מסגרות חינוכיות וחברתיות, המהוות תשתית לחיים משותפים.

 

העמותה שלנו קמה כי

ב-1998 קבוצות הורים, יהודים וערבים החליטו שאינם מוכנים שילדיהם הלומדים בגנים משותפים יאלצו להיפרד וללמוד כל אחד במערכת לימוד שונה.

ההחלטה זו הובילה להקמת בתי ספר משותפים בירושלים ובגליל אשר מהווים מגדלור במערכת החינוך ומוכיחים הלכה למעשה כי חינוך משותף ושוויוני ליהודים וערבים בישראל אפשרי, קיים וכי יש לו ביקוש.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להענות לרשימות ההמתנה הארוכות ולהרחיב את מספר הילדים הלומדים בבתי הספר שלנו על ידי פתיחת מוסדות נוספים והרחבת הקיימים.

 

*התוכן באחריות העמותה

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת יד ביד
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: