EN דברו איתנו *6360
עמית כרמלי
מעגלת לטובה

עיגול לטובת
האגודה לזכויות החולה בישראל

בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן

אגורות יועברו לתרומה.

 

לדוגמה:

קנית ב- 78.60 ₪? שילמת 79 ₪, תרמת 40 אגורות!

 

כ- 4 ₪ ממוצע תרומה חודשי!

בריאות

אנחנו פועלים למען

שמירה על זכויותיהם ובריאותם של אזרחי ישראל באמצעות סיוע למטופלים, הובלת מאבקים ציבוריים ושינויי חקיקה.

 

העמותה שלנו קמה כי

דרוש היה ארגון שיסייע למטופלים לקבל את מה שמגיע להם, יאבק למען זכויות המטופלים במערכת הבריאות, יוביל שינויי רוחב ויחזק עמותות וארגוני חולים להגברת ההשפעה של המטופלים על מקבלי ההחלטות במערכת הבריאות.

אנו מייצגים את האינטרסים של המטופלים אל מול המערכת וספקי השירות עד לקבלת המענה הרצוי.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו 

לסייע למטופלים נוספים, ילדים ומבוגרים, לקבל את המגיע להם לשמירה על בריאותם.
להגביר השפעת מטופלים על מקבלי ההחלטות ולהיאבק על זכויותיהם.
לדאוג שהמדינה תספק לאזרחיה טיפול רפואי כפי שהיא מחוייבת.

 

*התוכן באחריות העמותה.

  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים
רוצה להתחיל לעגל לטובת האגודה לזכויות החולה בישראל
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: