EN דברו איתנו *6360
  • 1 חברת האשראי שלי
  • 2 למי ארצה לתרום?
  • 3 פרטים אישיים

קפה עלית מזמינים אותך להפוך

עיגול קטן להשפעה אדירה

 

שילמת באשראי? סכום הקנייה יתעגל כלפי מעלה לשקל הקרוב והאגורות יתרמו לעמותות שבחרת.

לדוגמא קנית ב-9.80 שקלים, שילמת 10 שקלים, תרמת 20 אגורות.

כ-4 שקלים ממוצע תרומה חודשית

איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר
מהי חברת האשראי שלך?

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*

בחרת לעגל לטובת: